chevron_left

メインカテゴリーを選択しなおす

cancel

1件〜100件

 • NQH-shiki Rohmaji no tsudzuri-kata

  (2022-07-01) Chokuon, Youon a i u e o ya yu yo ka ki ku ke ko kya kyu kyo kwa ga gi gu ge go gya gyu gyo gwa sa shi su se so sha shu sho za ji zu ze zo ja ju jo ta chi tsu te te cha chu cho da dji dzu de de dja dju djo na ni nu ne no nya nyu nyo ha hi fu he ho hya hyu hyo ba bi bu be bo bya byu byo …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: Mokuji

  (2022-07-01) "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: Maegaki - Roomaji Blog Wepimosezu "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: A - Roomaji Blog Wepimosezu "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: E - Roomaji Blog Wepimosezu "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: FU - Roomaji Blog Wepimosezu "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: HA …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: YO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou yoi 良 - Hinshitsu ga yoi. Seiseki ga yoi. te-giwa ga yoi. 善 - yoi okonai. yo no naka no tame ni yoi koto wo suru. yomu 読 - Hon wo yomu. Ji wo yomu. hito no kokoro wo yomu. Byou-yomi. 詠 - Waka wo yomu. Isshu yomu. Kanji B: Byo…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: YA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou ya 屋 - yane. sakaya. yashiki 家 - Nikai-ya. ya-nushi. ya-chin. yaburu, yabureru 破 - Yakushoku wo yaburu. Shouji ga yabureru. Heiwa ga yabureru. 敗 - Kyougi ni yabureru. Shoubu ni yabureru. Jinsei ni yabureru. yawarakai, yawarak…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: WA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou wakareru 分 - michi ga futatsu ni wakareru. Iken ga wakareru. Shouhai no kaware-me. 別 - osanai toki ni Ryoushin to wakareru. tomo to Ekitou de wakareru. Kazoku to wakarete sumu. waku 沸 - yu ga waku. Furo ga waku. subarashii En…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: U

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou ukeru 受 - Chuumon wo ukeru. Meirei wo ukeru. Hogo wo ukeru. Soudan wo ukeru. 請 - uke-ou. shita-uke. umu, umuareru 生 - Shin-Kiroku wo umu. Kessaku wo umu. shita-machi-umare. Kyouto ni umareru. 産 - tamago wo umi-tsukeru. umi no…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: TSU

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou tsugu 次 - Jiken ga ai-tsugu. Fuji-san ni tsugu yama. tori-tsugu. tsugi no ma. 継 - nuno wo tsugu. ato wo tsugu. hiki-tsugu. tsugi-me. tsugi wo ateru. 接 - ki wo tsugu. hone wo tsugu. tsugi-ki. tsukau 使 - Kikai wo tsukatte shigo…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: TO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou tobu 飛 - tori ga sora wo tobu. Afurika ni tobu. uwasa ga tobu. umi ni tobi-komu. ike wo tobi-dasu. tobi-ishi. 跳 - mizo wo tobu. Sandan-tobi. tobi-haneru. toku, tokeru 解 - musubime wo toku. Houi wo toku. Mondai wo toku. Kaicho…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: TA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou taeru 堪 - Nin ni taeru. Kanshou ni taenai. Ikan ni taenai. 耐(堪) - Juuatsu ni taeru. Fuusetsu ni taeru. Konku-Ketsubou ni taeru. tazuneru 尋 - michi wo tazuneru. Yurai wo tazuneru. tazune-bito. 訪 - Chijin wo tazuneru. Shiseki w…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: SU

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou suru 刷 - Meishi wo suru. suri-mono 擦 - koronde hiza wo suri-muku. suri-kizu. Youfuku ga suri-kireru. susumeru 進 - mae e susumeru. tokei wo susumeru. Koushou wo susumeru. 勧 - Nyuukai wo susumeru. Tenchi wo susumeru. 薦 - Kouhos…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: SO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou sonaeru, sonawaru 備 - Taifuu ni sonaeru. Choudo-hin wo sonaeru. Rougo no sonae. Hitsuyou-hin wa subete. 供 - o-miki wo sonaeru. o-sonae-mono sou 沿 - kawa-zoi no ie. Senro ni sotte aruku. 添 - kage no katachi ni sou you ni. tsur…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: SHI

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou shiboru. 絞 - te-nugui wo shiboru. shibori-zome. 搾 - chichi wo shiboru. shibori-toru. shimaru, shimeru. 締 - himo ga shimaru. hiki-shimatta kao. obi wo shimeru. neji wo shimeru. 絞 - kubi ga shimaru. kubi wo shimeru. hagai-jime.…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: SA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou sagasu 捜 - uchi no naka wo sagasu. Hannin wo sagasu. 探(捜) - akiya wo sagasu. ara wo sagasu. sageru 下 - Nedan wo sageru. noki ni sageru. 提 - te wo sageru. te-sage-kaban. saku 裂 - nuno wo saku. naka wo saku. hiki-saku. 割 - Jika…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: O

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou odoru 踊 - Rizumu no notte odoru. odorasarete ugoku. Bon-odori. odori-ko. 躍 - uma ga odori-agaru. ko-odori shite yorokobu. mune ga odoru. okasu 犯 - ayamachi wo okasu. Hou wo okasu. 侵(犯) - Kenri wo okasu. Kokkyou wo okasu. 冒 - …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: NO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou nobasu, nobiru 伸 - teashi no nobasu. Seiryoku wo nobasu. kusa ga nobiru. Shinchou ga nobiru. Gakuryoku ga nobiru. nobi-nobi to sodatsu. 延 - Shuppatsu wo nobasu. Kaikai wo nobasu. Chikatetsu ga Kougai made nobiru. Jumyou ga no…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: NI

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou nioi, niou 匂 - ume no hana no nioi. Kousui ga honoka ni niou. 臭 - sakana no kusatta nioi. nama-gomi ga niou. Kanji I: Iji-Doukun (異字同訓) K: Kanji (漢字), Kousui (香水) Y: Youhou (用法)

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: NA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou nai 無 - kane ga nai. nai-mono-nedari. 亡 - naki chichi wo shinobu. nagai 長 - nagai kami no ke. nagai michi. Ki ga nagai. eda ga nagaku nobiru. 永 - tsui ni nagai nemuri ni tsuku. naga no wakare. sue-nagaku chigiru. naka 中 - hak…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: MO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou moto 下 - Hou no moto no Byoudou. Ichigeki no moto ni taoshita. 元 - hi no moto. Shuppan-moto. moto ga kakaru. 本 - moto wo tadasu. moto to sue. 基 - Shiryou wo moto ni suru. motodzuku Kanji B: Byoudou (平等) H: Hou (法) I: Ichigeki…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: MI

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou miru 見 - tooku no Keshiki wo miru. Enjin no Choushi wo miru. Mendou wo miru. 診 - Kanja wo miru. Myaku wo miru. Kanji C: Choushi (調子) I: Iji-Doukun (異字同訓) K: Kanja (患者), Kanji (漢字), Keshiki (景色) M: Mendou (面倒), Myaku (脈) Y: Yo…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: MA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou mazaru, majiru, mazeru 交 - asa ga mazatte iru. Kanji-kana-majiri-bun. mazeori. 混 - sake ni mizu ga mazaru. Seiyou-jin no chi ga majiru. Ibutsu ga majiru. Zatsuon ga majiru. Semento ni suna wo mazeru. Enogu wo mazeru. machi 町 …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: KU

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou kura 倉 - kurashiki-ryou. kurani-Shouken. 蔵 - kura-Zashiki. kura-barai. Kanji I: Iji-Doukun (異字同訓) K: Kanji (漢字) S: Shouken (証券) Y: Youhou (用法) Z: Zashiki (座敷)

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: KO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou koeru, kosu 越 - yama wo koeru. touge wo kosu. toshi wo kosu. hikkosu. 超(越) - Gendai wo koeru. Ningen no Nouryoku wo koeru. Hyakuman-en wo koeru Gaku. Issenman-nin wo kosu Jinkou. komu 混(込) - Densha ga komu. komi-au Tennai. hi…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: KI

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou kiku 聞 - mono-oto wo kiita. hanashi-goe wo kiku. usawa wo kiku. kiki-nagashi ni suru. 聴 - Ongaku wo kiku. Kokumin no koe wo kiku. kiku 効 - kusuri ga kiku. Senden ga kiku. kikime ga aru. 利 - hidarite ga kiku. me ga kiku. Kiten…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: KA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou kaerimiru 顧 - Kako wo kaerimiru. kaerimite hoka wo iu. 省 - mizukara wo kaerimisu. kaerimite hajiru tokoro ga nai. kaeru, kawaru 変 - katachi wo kaeru. Kanten wo kaeru. Ichi ga kwaru. kokoro-gawari suru. koe-gawari. kawar-dane.…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: I

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou iku 行 - Densha de iku. hayaku ikou. shigoto-gaeri ni Tosho-kan ni itta. 逝 - kare ga itte San-nen tatsu. ooku no hito ni oshimarenagara itta. iru 入 - Nen no itta hanashi. Ki ni iru. nakama-iri. osore-iru. 要 - kane ga iru. Hosh…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: HO

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou hoka 外 - omoi no hoka ni Touchaku ga hayakatta. Souzou no hoka no Jiken ga okoru. 他 - kono hoka ni Youi suru mono wa aru ka. hoka no hito ni mo tazuneru. Kanji I: Iji-Doukun (異字同音) J: Jiken (事件) K: Kanji (漢字) S: Souzou (想像) T…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: HI

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou hi 火 - hi ga moeru. hi ni kakeru. hi wo miru yori mo akiraka. 灯 - hi ga tomoru. tooku ni machi no higa mieru. hiku 引 - tsuna wo hiku. Sen wo hiku. Rei wo hiku. kuruma wo hiku. 弾 - Piano wo hiku. Shopan no Kyoku wo hiku. Kanji…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: HA

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou hae, haeru 映 - yuubae. Kouyou ga yuuhi ni haeru. 栄 - hae no aru Shouri, migoto na dekibae, mibae ga suru. hakaru 図 - Gouri-ka wo hakaru. Kaiketsu wo hakaru. Bengi wo hakaru. 計 - Jikan wo hakaru. hakari-shirenai Onkei. manma t…

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: FU

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou fueru, fuyasu 殖 - Zaisan ga fueru. Zaisan wo fuyasu. 増 - Ninzuu ga fueru. mizukasa ga fueru. Ninzuu wo fuyasu. fukeru 更 - yo ga fukeru. aki ga fukeru. 老 - fukete mieru. fukekomu. fuku 吹 - kaze ga fuku. fue wo fuku. 噴 - hi wo …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: E

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou eru 得 - Shouri wo eru. Kyoka wo eru. emono wo furimawasu. 獲 - emono wo nerau. Kanji I: Iji-Doukun (異字同訓) K: Kanji (漢字), Kyoka (許可) S: Shouri (勝利) Y: Youhou (用法)

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: A

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou abura 油 - abura wo nagashita you na Kaimen. goma no abura de ageru. mizu to abura. hi ni abura wo sosogu. 脂 - abura ga noru toshigoro. Gyuuniku no abura. aburagitta kao. agaru, ageru 上 - Chii ga agaru. Bukka ga agaru. udemae …

 • "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou: Maegaki

  (2022/01/03) Iji-Doukun no Kanji no Youhou "Iji-Doukun" no Kanji no Youhou 1. Kono Hyou wa, Douon de Imi no chikai Go ga, Kanji de kakareru baai, sono Kanrei-jou no tsukaiwake no Daitai wo, Yourei de shimeshita mono de aru. 2. Sono Imi wo arawasu no ni, futatsu Ijou no Kanji no dochira wo tsukau ka …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Mokuji

  (2021/12/28) 1986-nen Gendai kanadzukai: Maegaki - Roomaji Blog Wepimosezu 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Hanrei - Roomaji Blog Wepimosezu 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 1 - Roomaji Blog Wepimosezu 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 2 - Roomaji Blog Wepimosezu 1986-nen …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ryoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ryoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ryoh ryou ryou: Kiuryou ryau: Ryaudo, Ryauhau, Zenryau, Nafuryau, Bunryau reu: Reu, Reuri, Kwanreu, Shuureu refu: Refu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (myoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (myoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei myoh myou myau: Myaudai, Myaunichi, Jumyau meu: Meugi On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou (表) J: Jum…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (pyoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (pyoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei pyoh pyou pyou: Keppyou, Shinpyou-sei pyau: Ronpyau peu: Ippeu, Honpeu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (byoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (byoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei byoh byou byau: Byauki, Byaudau beu: Beuyomi, Beusha On-yomi B: Beu (秒), Beusha (描写), Byaudau (平等), Byauki (病気) F: Fuh…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (hyoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (hyoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei hyoh hyou hyou: Hyouzan hyau: Hyaushi, Hyauban, Hyaurau heu: Heuri, Doheu, Touheu On-yomi D: Doheu (土俵) F: Fuhyou (付表)…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (nyoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (nyoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei nyoh nyou nyou: Nyoubau neu: Neu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou (表) O: Onqin (音韻) N: Neu (尿), N…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (choh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (choh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei choh chou chou: Choushiu, Seichou, Sonchou chau: Chau, Chaukwai, Chaushu, Chautan, techau teu: Teushi, Teushoku, Teude…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (joh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (joh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei joh jou jou: Joudan, Jouba, Kwajou jau: Jauju, Jauzu, Jautai, Kanjau, Kojau zeu: Zeuzetsu djau: Djauseki, Djaubu, Shidj…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (shoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (shoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei shoh shou shou: Shoukaku, Shoudaku, Shouri, Jishou, Soshou shau: Shausai, Shaudjiki, Shaubai, Fushau, Bunshau seu: mim…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (gyoh)

  (2021/12/28) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (gyoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei gyoh gyou gyou: Gyoushifu gyau: Gyauten, Shiugyau, Ningyau geu: Kongeu gefu: Gefumu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gefumu (…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (kyoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (kyoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei kyoh kyou kyou: Kyoutsuu, Kyoufu, Kyoumi, Kikkyou kyau: Kyaudai, Kyaudai, Kyaumon, Kokyau, Nekkyau keu: Keuiku, Keusei…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ryuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ryuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ryuh ryuu ryuu: Ryuu, Ryuusei riu: Riui, Riukau, Senriu rifu: Rifushi, Konrifu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (byuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (byuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei byuh byuu biu: Gobiu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語), Gobiu(誤謬*) H: Hyou (表) O: Onqin (音韻) R: Rei (例), R…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (hyuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (hyuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei hyuh hyuu hiu: Hiuga On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou (表) O: Onqin (音韻) R: Rei (例), Rekishi (歴史) …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (nyuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (nyuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei nyuh nyuu nyuu: Nyuusan niu: Niuwa nifu: hanifu Nifugaku On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou (表) N: …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (chuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (chuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei chuh chuu chuu: Chuugaku, Chuushin, Chuumon, Konchuu chiu: Chiushutsu, Chiuzau, Uchiu, Hakuchiu On-yomi C: Chiushutsu(…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (juh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (juh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei juh juu juu: Juujitsu, Juujun, Rinjuu, Refujuu jiu: Jiunan, Yajiu jifu: Jifugwatsu, Jifutai, Bokujifu djuu: Djuukyo, Dy…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (shuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (shuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei shuh shuu shuu: Shuukeu, Shuuchi, Shuureu shiu: yoroshiu, Shiuwi, Shiunifu, Banshiu shifu: Shifuchaku, Shifutoku, Shif…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (gyuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (gyuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei gyuh gyuu giu: Giunyuu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Giunyuu(牛乳), Go (語) H: Hyou (表) O: Onqin (音韻) R: Rei (例)…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (kyuh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (kyuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei kyuh kyuu kyuu: Kyuujutsu, Kyuuden, Hinkyuu kiu: Kiuyau, Kiuryou, Eikiu, Eukiu kifu: Kifudai, Kifumu, Kifuyo, Kaikifu …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (roh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (roh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei roh rou rou: Rou, Rouden, Hirou rofu: kagerofu, fukurofu rau: inorau, kurau, Rauka, Raudou, Meirau rafu: saurafu, Rafus…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (yoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (yoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei yoh you you: miyou, you gozaimasu, You, Youi, Chuuyou yau: yauka, hayau, Yausu, Yauyau, Taiyau eu: Eunen, Euryau, Doueu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (moh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (moh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei moh mou mou: mou hitotsu, Keimou mau: mausu, yasumau, amau, Maujiu, Honmau On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (poh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (poh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei poh pou pou: Honpou, Renpou pofu: Seppofu pau: Teppau, Honpau, Rippau pafu: Rippafu On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (boh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (boh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei boh bou bou: Bou, Boueiki, Kaibou, Mubou bofu: Shaubafu bau: asobau, tobau, Bauseki, Kibau, Teibau bafu: Binbafu On-yom…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (hoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (hoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei hoh hou hou: Houshuku, Houkifu, Hounen, Reihou nofu: Hofukwai nau: haumuru, Hauwi, Haukau, Kaihau nafu: hafurinageru, h…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (noh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (noh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei noh nou nou: Nou, Nouka, Noukon nofu: kinofu nau: shinau, abunau gozaimasu, Nau, Kunau nafu: Nafunifu On-yomi F: Fuhyou…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (doh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (doh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei doh dou dou: dou shite, Dou, Douwa, Undou, Kuudou dau: Dau, Dauro, Budau dafu: Mondafu On-yomi B: Budau(葡*萄*) D: Dau(堂)…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (toh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (toh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei toh tou tou: otouto, Touitsu, Touji, Boutou, Hokutou tau: tauge, katau, itau, Tauken, Satau tafu: Tafu, Tafuben, Suitaf…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (zoh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (zoh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei zoh zou zou: Zouka, Zouwa, Zouyo zau: Zau, Zausho, Seizau, Naizau, Butsuzau zafu: Zafuni On-yomi B: Butsuzau(仏像) F: Fuh…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (soh)

  (2021/06/05) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (soh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei soh sou sou: Sou, Souwin, Kyausou, Suisou, Hausou sau: hanasou, asau, sau shite, Sauan, Taisau safu: Safuwa On-yomi F: …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (goh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (goh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei goh gou gou: Kwaugou gofu: Gofu Eigofu gau: isogau nagau Gauin, Gauketsu Bangau gafu: Gafudou gwau: Gwauon On-yomi B: B…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (koh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (koh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei koh kou kou: Kouseki, Kousoku, Kouhei, Kikou, Shinkou kofu: Kofu kau: sakau, akau, kau shite, Kaugi, Kenkau kafu: Kafuo…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (oh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (oh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei oh ou ou: oute, Outafu, Oubei au: Aukwa, Augi, Chuuau afu: afugi, Afushiu, Afutotsu wau: yowau, Wauji, Waurai, Ranwau. h…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (yuh)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (yuh) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei yuh yuu yuu: Yuuki, Eiyuu, Kinqyuu yufu: yufugata iu: Iugi, Iubin, Kwanqiu, Shoiu ifu: Toifu iu iu: ifu On-yomi E: Eiyu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (wa)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (wa) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei wa wa wa: wa, awa, kowairo, yowai, Washi ha: kaha, maharu, omohazu, yaharaka, Biha 'wa ha: ware ha umi no ko, mata ha On…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (zu)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (zu) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei zu zu zu: suzu, monozuki, shirazu ni, Ninzuu, Kouzui dzu: midzu, medzurashii, hitotsu dzutsu, Dzumen, Daidzu dzu dzu: ts…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ji)

  (2021/05/03) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ji) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ji ji ji: hajime, kojiakeru, Ji, Jiman, Jutsugo dji: adji, hadjiru, Djimen, Djosei, Shaudjiki dji dji: chidjimu, hanadji…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ga)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ga) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ga ga ga: ishigaki, Gakumon, Ganseki, Shaugai, Hatsuga gwa: Gwaka, Gwaikoku, Gwanqyaku, Shaugwatsu, Nengwan On-yomi F: F…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (ka)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (ka) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei ka ka ka: ka, kami, shidzuka, Katei, Kiuka kwa: Kwaji, Kwangei, Kekkwa, Seikwatsu, Yukwai On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gend…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (o)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (o) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei o o o: oku, otona, okiru, o-hanashi, Zatsuon wo: wotoko, towoka, wodoru, awoi, Wokan ho: kaho, ohori, todokohoru, nahosu,…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (e)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (e) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei e e e: e, e, kokoroe, mieru, Eiyo we: kowe, uweru, We, Wen, Chiwe he: ihe, mahe, kangaheru, kaheru, sukuhe ë he: nishi he…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (u)

  (2021/05/02) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (u) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei u u u: uta, uma, ukabu, Raiu, Kiun fu: kafu, sufu, arasofu, ayafui On-yomi F: Fuhyou (付表) G: Gendai (現代), Go (語) H: Hyou …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Taishou-hyou (i)

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Fuhyou - Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou (i) Gendai-go no Onqin kono kanadzukai de mochiiru kana Rekishi-teki-kanadzukai de mochiiru kana: Rei i i i: ishi, mukuiru, akai, Ito, Ai wi: wido, wiru, mawiru, Wi, Kenwi hi: kahi, ahizu, tsuhiyasu, omohide, kohishisa On-y…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Fuhyou - Hanrei

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Fuhyou (Rekishi-teki-kanadzukai Taishou-hyou) - Hanrei 1. Gendai-go no Onqin wo mejirushi to shite, kono kanadzukai to Rekishi-teki-kanadzukai to no Shuyou na kana no tsukai-kata wo Taishou sase, Rei wo shimesita. 2. Onqin wo arawasu no ni 'wa, Katakana oyobi Chouon-Fu…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 6

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 6 Tsugi no you na Go 'wa, O-retsu no kana ni "o" wo soete kaku. Rei: ookami, oose, ooyake, koori, koorogi, hoo, hoozuki, honoo, too, ikidooru. oou, kooru, shi-ooseru, tooru, todokooru, moyoosu, itooshii, ooi, ookii, to…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 5

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 5 Tsugi no you na Go 'wa "dji", "dzu" wo mochiite kaku. (1) Douon no Renko ni yotte shou-jita "dji", "dzu". Rei: chidjimi, chidjimu, chidjireru, chidjikomaru, tsudzumi, tsudzura, tsudzuku, tsudzumeru, tsudzuru. [Chuui]…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 4

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 4 Doushi no "iu" 'wa "iu" to kaku. Rei: mono wo iu, iu made mo nai, mukashi-mukashi atta to iu, dou iu Fuu ni, hito to iu mono, kou iu wake On-yomi D: Dai (第), Doushi (動詞) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) K: Kanshuu (慣習) R:…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 4

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 4 Doushi no "iu" 'wa "iu" to kaku. Rei: mono wo iu, iu made mo nai, mukashi-mukashi atta to iu, dou iu Fuu ni, hito to iu mono, kou iu wake On-yomi D: Dai (第), Doushi (動詞) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) K: Kanshuu (慣習) R:…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 3

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 3 Joshi no "he" 'wa "he (''e, ë)" to kaku. Rei: Kokyou ë kaeru, -- san ë, haha ë no tayori, Eki ë 'wa Suufun On-yomi D: Dai (第) E: Eki (駅) H: Honbun (本文), Hyouki (表記) J: Joshi (助詞) K: Kanshuu (慣習), Kokyou (故郷) R: Rei (…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 2

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 2 Joshi no "ha" 'wa "ha ('wa)" to kaku. Rei: kyou 'wa Nichiyou desu, yama de 'wa yuki ga furimashita, arui 'wa, mata 'wa, moshiku 'wa, izure 'wa, sate 'wa, tsuite 'wa, de 'wa sayou nara, to 'wa ie, oshimuraku 'wa, osor…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 2 - 1

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 2 (Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei) 1 Joshi no "wo" 'wa "wo" to kaku. Rei Hon wo yomu, iwa wo mo toosu, Shitsurei wo ba itashimasita, yamu wo enai, iwan ya -- wo ya, yoseba yoi mono wo, te-ni-wo-ha On-yomi D: Dai (第) H: Hon (本), Honbun (本文), Hyouki (表記) …

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 5

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 1 (Gensoku ni motodzuku kimari) Go wo kakiarawasu no ni, Gendai-go no Onqin ni shitagatte, tsugi no kana wo mochiiru. Tadashi, Kasen wo hodokoshita kana 'wa, Dai 2 ni shimesu baai ni dake mochiiru mono de aru. 5 Chouon (1) A-retsu no Chouon A-retsu no kana…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 4

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 1 (Gensoku ni motodzuku kimari) Go wo kakiarawasu no ni, Gendai-go no Onqin ni shitagatte, tsugi no kana wo mochiiru. Tadashi, Kasen wo hodokoshita kana 'wa, Dai 2 ni shimesu baai ni dake mochiiru mono de aru. 4 Sokuon q (k, p, q, s, t) Rei: hashitte, Kakk…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 3

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 1 (Gensoku ni motodzuku kimari) Go wo kakiarawasu no ni, Gendai-go no Onqin ni shitagatte, tsugi no kana wo mochiiru. Tadashi, Kasen wo hodokoshita kana 'wa, Dai 2 ni shimesu baai ni dake mochiiru mono de aru. 3 Hatsuon n' (n, nq) Rei: manande, mina-san, S…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 2

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 1 (Gensoku ni motodzuku kimari) Go wo kakiarawasu no ni, Gendai-go no Onqin ni shitagatte, tsugi no kana wo mochiiru. Tadashi, Kasen wo hodokoshita kana 'wa, Dai 2 ni shimesu baai ni dake mochiiru mono de aru. 2 Youon kya kyu kyo gya gyu gyo sha shu sho ja…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Dai 1 - 1

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Dai 1 (Gensoku ni motodzuku kimari) Go wo kakiarawasu no ni, Gendai-go no Onqin ni shitagatte, tsugi no kana wo mochiiru. Tadashi, Kasen wo hodokoshita kana 'wa, Dai 2 ni shimesu baai ni dake mochiiru mono de aru. 1 Chokuon a i u e o ka ki ku ke ko ga gi gu ge…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Honbun - Hanrei

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Honbun - Hanrei 1. Gensoku ni motodzuku kimari wo Dai 1 ni shimesi, Hyouki no Kanshuu ni yoru Tokurei wo Dai 2 ni shimeshita. 2. Rei 'wa, oomune hiragana-gaki to shi, Bengi, Kakko-nai ni Kanji wo shimesita. Jouyou-Kanji-hyou ni kakagerarete inai Kanji oyobi Onkun ni 'w…

 • 1986-nen Gendai kanadzukai: Maegaki

  (2021/02/11) Gendai kanadzukai Maegaki 1. Kono kanadzukai 'wa, Go wo Gendai-go no Onqin ni shitagatte kakiarawasu koto wo Gensoku to shi, Ippou, Hyouki no Kanshuu wo Sonchou shite, Ittei no Tokurei wo moukeru mono de aru. 2. Kono kanadzukai ni 'wa, Hourei, Kouyou-Bunsho, Shinbun, Zasshi, Housou nado…

 • Kotoba wo kazoete naraberu

  (2021/02/19) Kono Kiji 'wa Bunshou kara kotoba wo kazoete naraberu Tool wo oite imasu. function calculate(form0) { var str = form0.Area0.value; var words = new Array(); var idx = 0; words[idx] = ""; for (var i = 0; str.length > i; i++) { var c = str.charAt(i); if ('z' >= c && c >= 'a' || 'Z' >= c &&…

 • Kore kara no Keigo: Mokuji

  (2021/02/06) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu Kore kara no Keigo: Maegaki - Roomaji Blog Wepimosezu Kore kara no Keigo: Kihon no Houshin - Roomaji Blog Wepimosezu Kore kara no Keigo: 1 Hito wo sasu kotoba (1) - Roomaji Blog Wepimosezu Kore kara no Keigo: 1 Hito wo sasu kotoba…

 • Kore kara no Keigo: 12 Musubi

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 12 Musubi Ippan ni, Shakai-jin to shite no Taiwa wa, Sougo ni Taitou de, shikamo Keii wo fukumu beki de aru. Kono Ten de, tatoeba, Koushuu to Koumu-in to no aida, mata wa Kakushu no Shokuba ni okeru Shokuin-Sougo no aida no kotoba…

 • Kore kara no Keigo: 11 Koushitsu-Yougo

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 11 Koushitsu-Yougo Kore made, Koushitsu ni kan-suru Keigo to shite, Tokubetsu ni muzukashii Kango ga ooku tsukawarete kita ga, kore kara wa, Futsuu no kotoba no Hanqi-nai de Saijou-kyuu no Keigo wo tsukau to iu koto ni, Shouwa 22-…

 • Kore kara no Keigo: 10 Shinbun, Rajio no Yougo

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 10 Shinbun, Rajio no Yougo Shinbun, Rajio no Yougo to shite, Ichiban Mondai ni naru no wa, Keishou no tsuke-kata de aru. Sore ni tsuite, 1) Ippan ni Bunshou, Yougo ga yasashiku nari, sore ni shitagatte Keishou mo "san" ga ooku tsu…

 • Kore kara no Keigo: 9 Gakkou-Yougo

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 9 Gakkou-Yougo 1) Youchien kara Shou, Chuu, Koukou ni itaru made, Ippan ni onna no Sensei no kotoba ni "o" wo tsukaisugiru Keikou ga aru kara, sono Ten, Chuui su-beki de arou. Tatoeba, (o-)Kyoushitsu, (o-)Chooku, (o-)tsukue (o-)ko…

 • Kore kara no Keigo: 8 Aisatsu-go

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 8 Aisatsu-go Aisatsu-go wa, Kanqyougo-ku to shite, kimatta katachi no mama de yoi. Tatoeba, Ohayou. Ohayou gozai-masu. Oyasumi. Oyasumi nasai. Itadaki-masu. Gochisou-sama. Itte ki-masu. Itte mairi-masu. Itterasshai.

 • Kore kara no Keigo: 7 Keiyoushi to "desu"

  (2020/10/19) Kore kara no Keigo: Bunka-chou - Roomaji Blog Wepimosezu 7 Keiyhoushi to "desu" Kore made hisashiku Mondai to natte ita Keiyoushi no musubi-kata, -- tatoeba, "ookii desu", "chiisai desu" nado wa, Heimei, Kanso na katachi to shite mitomete yoi.

ブログリーダー」を活用して、wepimosezuさんをフォローしませんか?

ハンドル名
wepimosezuさん
ブログタイトル
Roomaji Blog Wepimosezu
フォロー
Roomaji Blog Wepimosezu

にほんブログ村 カテゴリー一覧

商用